1. ORGANEM PROWADZĄCYM PRZEDSZKOLE JEST URZĄD MIASTA NOWA RUDA.

2. PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST 5 DNI W TYGODNIU OD 6.30 – 16.00.

3. PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAM WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU ZATWIERDZONY PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA.

4. DZIECI DO PRZEDSZKOLA NALEŻY PRZYPROWADZAĆ DO GODZ. 9.00.

5. OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST ODDANIE DZIECKA POD OPIEKĘ NAUCZYCIELA.

6. DO PRZEDSZKOLA POWINNY BYĆ PRZYPROWADZANE DZIECI ZDROWE.

7. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ INFORMOWAĆ NAUCZYCIELA O PRZEBYTEJ CHOROBIE ZAKAŹNEJ.

8. DZIECI POWINNY BYĆ PRZYPROWADZANE I ODBIERANE Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW LUB INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PISEMNIE PRZEZ RODZICA.

9. DZIECI NALEŻY UBIERAĆ CZYSTO,WYGODNIE I FUNKCJONALNIE.

10. RODZICE DZIECI Z GRUPY 3 – LATKÓW ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRANIA POŚCIELI, NA KTÓREJ LEŻAKUJĄ DZIECI (2 x W M-CU).

11. NALEŻNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY REGULOWAĆ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA ZGODNIE Z UMOWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG.

12. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO UCZESTNICZENIA W ZEBRANIACH ORGANIZOWANYCH.

13. DYREKTOR PRZEDSZKOLA MOŻE SKREŚLIĆ WYCHOWANKA Z LISTY W PRZYPADKU UCHYLENIA SIĘ OD PŁACENIA NALEŻNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE.

14. SPRAWY SPORNE NALEŻY ZAŁATWIAĆ U DYREKTORA PRZEDSZKOLA,W URZĘDZIE MIASTA NOWA RUDA.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 149159