Plan dnia

6:00- 8:00
Schodzenie się dzieci. Zabawy i czynności dowolnie podejmowane przez dzieci. Włączanie się nauczycielki do zabaw i zajęć indywidualnych i w grupkach. Inicjowanie zajęć o charakterze dydaktycznym, rozwijające uzdolnienia dzieci, typu: gry, układanki, zadania z wykorzystaniem kart pracy.
Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne:
- zabiegi i czynności w łazience,
- czynności porządkowe w sali, dyżury,
wspólne planowanie dnia,
przygotowanie środków do zajęć,
zaznaczanie obecności na liście

08:00- 8:30
Śniadanie

08:30- 11:00
Kontynuacja zabaw i czynności dowolnych podjętych rzez dzieci rano.
Organizowanie i kierowanie aktywnością dzieci przez nauczyciela – zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod problemowych, aktywizujących. Realizacja propozycji z planu dnia.
Czynności samoobsługowe i organizacyjne:
- porządkowanie sali po zajęciach,
czynności w łazience.

11:00- 11:30
II Śniadanie

11:30- 13:30
Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, zajęć sportowych według propozycji dzieci i nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

13:30- 14:30
Przygotowanie do obiadu i obiad - czynności samoobsługowo – organizacyjne:
nakrywanie do stołu,
pełnienie dyżurów
zabiegi w łazience,
porządkowanie po obiedzie.

14:30- 16:00
Zabawa – działalność swobodna dzieci.
Inicjowanie zajęć o charakterze dydaktycznym, rozwijające uzdolnienia dzieci, typu: gry, układanki, zadania z wykorzystaniem kart pracy. Organizowanie zabaw typu: teatr, sklep, uroczystości.
Pobyt na powietrzu:
w ogrodzie - organizowanie gier i zabaw ruchowych,
zajęć sportowych według propozycji dzieci i nauczyciela.Rozchodzenie się dzieci do domu.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162173