Grupa II


nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć,

co robić, jak postępować i współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum

O nas
Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 znajduje się przy ulicy Piotra i Pawła 2.Istnieje od 1959 roku. Mieści się w centrum miasta, z dala od wielkiego ruchu ulicznego, wkomponowane w piękną dzielnicę otoczoną zielenią. Teren na którym mieści się nasze przedszkole jest spokojny i bezpieczny, odległy od miejskiego zgiełku.
Przedszkole posiada własne tradycje i swój styl.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 16.00 cały rok z przerwą wakacyjną, która w tym roku szkolnym 2019/2020 ustalona jest na miesiąc lipiec. Przedszkole posiada 4 oddziały dzieci. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt i zabawki. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Zapewniamy 3 posiłki dziennie uwzględniając indywidualną dietę dziecka.

W naszym przedszkolu
Dziecko – jest dla nas najważniejsze:

• Pamiętamy o indywidualnym tempie i rytmie rozwoju każdego dziecka,
• Stosujemy metody twórcze, wpływające na stymulację rozwoju dziecka,
• Inicjujemy sytuacje problemowe, aby dziecko mogło odkrywać, badać, pokonywać trudności doświadczać,
• Wspomagamy dzieci w przekraczaniu „progu” przedszkola poprzez działania i zajęcia adaptacyjne
• Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,
• Uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska,
• Umożliwiamy dzieciom korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
• Rozwijamy ich uzdolnienia i zainteresowania,
• Dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej
Gwarantujemy przyjazną i serdeczną atmosferę, wysoki poziom pracy wychowawczo- dydaktycznej, nowoczesne, innowacyjne metody pracy z dzieckiem, wykwalifikowaną kadrę
Kadrę stanowią doświadczone nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym .
W naszym przedszkolu rodzice są naszymi partnerami mają prawo uzgadniać i decydować o ważnych sprawach rozwoju i wychowania swojego dziecka, są współgospodarzami placówki, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, uroczystościach, zabawach, mają prawo przebywania z dzieckiem o każdej porze dnia, współdziałają w kształtowaniu procesu edukacyjnego dziecka.
Współpracujemy ze środowiskiem tj; Miejski Ośrodek Kultury w Bolesławcu, Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu , Szkoła Podstawowa nr 2 i 4 w Bolesławcu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, Powiatowa Komenda Policji w Bolesławcu, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu , Filharmonia Jeleniogórska, Nadleśnictwo Bolesławiec, MCEE w Bolesławcu- Wydział Środowiska, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu, Sanepid w Bolesławcu

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162177