Nasze projekty

GAMES FOR SCHOOL:NEXT LEVEL

Nasze przedszkole przystąpiło do międzynarodowego projektu Erasmus+, którego celem jest wymiana doświadczeń nauczania i uczenia się z uwzględnieniem wdrażania elementów gier w procesie edukacyjnym- grywalizacja. Wprowadzenie jej poprawia nabywanie umiejętności i kompetencji w kluczowych dziedzinach: nauki ścisłe, matematyka, język angielski. Praca tą metodą motywuje ucznia do samodzielnej pracy, aktywności i wzmacnia poczucie własnej wartości.
Uczestnikami tego projektu są nauczyciele szkół i przedszkoli z Francji, Bułgarii, Turcji i Republiki Północnej Macedonii.


------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT "BEZPIECZNE MEDIA DLA DZIECI"


Podczas IX Zjazdu Optymistycznych Przedszkoli w Świnoujściu (19-21.03.2015 r.) pani dyrektor Urszula Pawlak odebrała z rąk pracownika Centrum Rozwoju Radiofonii Cyfrowej – pani Kingi Smirnow zaproszenie do współpracy w projekcie „Bezpieczne media dla dzieci”. Polskie Radio S.A w ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia ,,PARTNER'' i przedszkolami pragnie stworzyć bezpieczny i atrakcyjny program radiowy dla dzieci, a jednocześnie wpisać go w narzędzia realizacji celów oświatowych.
Założeniem jest aby stworzony program radiowy był przyjazny i ciekawy
dla dzieci a także wspierał ich rodziców w rozwiązywaniu

lkjh bieżących problemów związanych z wychowaniem i opieką. Efektem współpracy będzie realizacja audycji radiowych zgodnych z potrzebami przedszkoli i wsparcie zadań wynikających z podstawy programowej przedszkola. Projektowany przez Polskie Radio program dedykowany jest dzieciom w wieku 3 -7 lat oraz ich rodzicom.
Założeniem Polskiego Radia jest stworzenie autonomicznej, bezpiecznej przestrzeni dla najmłodszych pozbawionej wszechobecnej reklamie oraz innych szkodliwych i niepożądanych treści.
Program podzielony jest na części, z których trzon stanowić mają pasma przeznaczone dla dzieci, a w godzinach wieczornych,uzupełnione programami poradniczymi dla rodziców. Koordynatorem realizacji projektu jest Bogusława Bogusz.
www.dzieci.polskieradio.pl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Ponad granicami "
2012/2013----------------------------------------------------------------------------

Projekt " Ruch i zabawa łączy polskie i czeskie przedszkolaki"
2013/2014
----------------------------------------------------------------------------


Projekt "Kraina dzieci w Europie-bis"
2012-2013

Przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu dla Przedszkoli autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot pt. "Kraina Dzieci w Europie - bis" .
Celem programu zwanego również edukacją wielokulturową jest kształtowanie u dzieci tolerancji wobec innych dzieci oraz likwidowanie barier, stereotypów, uprzedzeń. Program "Kraina Dzieci w Europie - bis" jest jedną z części pochodzącą z projektu "Optymistyczna Sfera Oświatowa", który objęty jest partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall. Głównym celem tego projektu jest zmiana sposobu kształcenia oraz wychowania w przedszkolach.
Założeniem programu jest poznanie krajów Europy przez dzieci, prawa dziecka oraz edukacji wielokulturowej poprzez kształtowanie u dzieci właściwych postaw, uczenie dzieci tolerancji wobec siebie i innych oraz poznawanie i szanowanie praw dziecka.
Celem tego programu jest:
" Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat Prawa Dziecka;
" Akceptowanie odmienności i inności przez dzieci;
" Wzbogacenie wiedzy własnej na temat innych kultur i krajów Europy;
" Komunikacja, porozumienie, dialog między dziećmi w grupie;
" Tolerancja, uznanie, godność.

----------------------------------------------------------------------------OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE
  Autorkami ogólnopolskiego programu są Irena Dzierzgowska i Mirella Nawrot.

„OPTYMIŚCI LEPIEJ SIĘ UCZĄ, SĄ ZDROWSI, WIĘCEJ ZARABIAJĄ, ZAKŁADAJĄ DŁUGOTRWAŁE I SZCZĘŚLIWE MAŁŻEŃSTWA,UTRZYMUJĄ WIĘŹ ZE SWOIMI DZIEĆMI A NAWET DŁUŻEJ ŻYJĄ”
Alan Loy Mc Ginnis

W roku szkolnym 2010/2011 nasze Przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu „Optymistyczne przedszkole" autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot, którego celem jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym.

Program może być realizowany przez pięć lat, ale tytuł OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE uzyskujemy już po roku.

Program "Optymistyczne przedszkole" oparty jest na idei głoszonej przez amerykańskiego profesora psychologii Martina E. P. Seligmana. Jego badania nad depresją doprowadziły go do wniosku, że staje się ona powszechnym zjawiskiem i dotyczy coraz młodszych roczników. Dlatego tez zaproponował program, który może pomóc rodzicom i wychowawcom nauczenia dziecka zaradności, optymizmu i samodzielności. Dzięki temu dziecko będzie odporne na zjawisko wyuczonej bezradności i znacznie lepiej przygotowane do radzenia sobie z problemami na każdym etapie życia.

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W programie przewija się takie hasło jak „dobry kolega, dobra koleżanka” mające za zadanie podejmowanie nowych wyzwań oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach przez dzieci.

 Główne cele Programu:
* tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi
* rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
* swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci
* rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości
* uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
* rozwijanie zainteresowań i talentów
* uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni
 
1.Program zawiera następujące materiały: Pięcioletni program rozwoju przedszkola -   zgodny z wymaganiami rozporządzenia o nadzorze.
2.Pudełko Szczęścia, a w nim siedem teczek – siedem kolorów tęczy.

Oto, co zawierają:
1. Kolor czerwony – wychowanie
2. Kolor pomarańczowy – inteligencje wielorakie
3. Kolor żółty – sukces człowieka
4. Kolor zielony – poziom umiejętności
5. Kolor niebieski – optymistyczni rodzice
6. Kolor granatowy – optymistyczny personel
7. Kolor fioletowy – promocja 
 
Po roku realizacji i po wypełnieniu krótkiej ewaluacji otrzymujemy tytuł OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE. Program OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE jest programem samokształceniowym. Nauczyciele przedszkola otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi.

Założenia programu wychowawczego:
Akceptacja przez cały personel priorytety związane z wyrabianiem w wychowankach postawy optymizmu i zaradności.
Wychowanie dzieci odbywa się poprzez specjalne dobrane treści nauczania (zabawa, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw).
Dzieci w optymistycznym przedszkolu musza mieć poczucie bezpieczeństwa.
Potrzeba nauczyć dzieci wyrażania swoich uczuć i emocji poprzez wyzwolenie najpierw w sobie optymizmu i pozytywnego myślenia.


Optymistyczne Przedszkole
Urządzenie wnętrza sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, spokoju, rozwojowi zainteresowań dzieci.
 
Celem wychowania jest:
* rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości,
* nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.
  
Bardzo ważne są właściwe relacje w gronie dzieci.
  
W optymistycznym przedszkolu wszyscy się uczą życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni.
  
Niedopuszczalne są złośliwości, wyszydzanie, agresja, przemoc. Nawet małe dzieci potrafią rozwiązywać konflikty.
 
Personel optymistycznego przedszkola nie składa się z aniołów. To tacy sami ludzie jak inni. Lecz świadomie, poprzez szkolenia, refleksje, pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych.
 
OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLAKI:

* Są pełne inicjatywy, odważne i samodzielne
* Chętnie się uczą, maja szerokie zainteresowania i wiele talentów
* Są kreatywne i pełne fantazji
* Odróżniają dobro od zła, maja wiele empatii, są współczujące i bardzo przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów
* Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśnienia porażek i sukcesów nasze przedszkolaki mają zrównoważony obraz siebie samych, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości
* Wolą współpracę niż rywalizację.
 
Cztery sposoby na małego optymistę

1. Nie szczędź pochwał.
Dziecko nastawione do życia optymistycznie jest zdrowsze, lepiej się uczy i odnosi w życiu sukcesy. Dlatego chwal go, gdy coś mu się naprawdę uda.

2. Unikaj uogólnień.
Kiedy coś dziecku nie wyjdzie, unikaj generalnych stwierdzeń:
„tobie się nigdy nic nie udaje”.
Jeśli zwracasz dziecku uwagę, powiedz rzeczowo, np.
„nie podoba mi się, że nie posprzątałeś zabawek”.

3. Bez zbędnego fałszu.
Nie próbuj pocieszać dziecka fałszywymi pochwałami, jeśli np. nie wyjdzie mu rysunek. Dziecko wie, że jest to nieprawda. Przypomnij sytuację, kiedy tobie też coś się nie udawało. Do dziecka trafia informacja, że są sukcesy i porażki.

4. Wspólne zabawy.
Nic tak nie wzmacnia więzi rodzinnych jak wspólnie spędzany czas. Mimo pracy, staraj się by mieć go jak najwięcej dla twojego dziecka.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162171