Grupa IV

Dyrektor przedszkola

mgr Urszula Pawlak -nauczyciel dyplomowany,
oligofrenopedagog;


Nauczycielki

mgr Renata Zarzycka- nauczyciel dyplomowany,z-ca
dyrektora;informatyk

mgr Bogusława Bogusz-nauczyciel dyplomowany,
terapeuta pedagogiczny,
oligofrenopedagog,
pedagog specjalny-
rewalidator;

mgr Beata Kozłowska-nauczyciel dyplomowany,
nauczyciel j. angielskiego,
logopeda;

mgr Bernarda Zaręba-nauczyciel dyplomowany;

lic.Agata Szewczyk-nauczyciel kontraktowy,
nauczyciel j.angielskiego;

Jolanta Ornowska - nauczyciel mianowany;

mgr Paulina Kuśmierz- nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog

lic. Klaudia Pulit- nauczyciel, nauczyciel j.angielskiego

Personel administracji i obsługi
Teresa Schmalenberg- intendent;
Barbara Kukla- szef kuchni;
Irena Aleksandrzak- pomoc nauczyciela;
Stanisława Kwiatkowska- pomoc nauczyciela;
Paulina Stos - pomoc nauczyciela;
Angelina Knapik - pomoc nauczyciela;
Adam Ukraiński- konserwator;

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162174