Zajęcia dodatkowe

W toku zajęć i zabaw, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, prowadzimy
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia gimnastyczne,
- zabawy ruchowe,
- zabawy muzyczno-relaksacyjne,
- ćwiczenia logopedyczne usprawniające aparat mowy
- zabawy z elementami dramy( inscenizacje, teatrzyki kukiełkowe )
- zajęcia taneczne
- zajęcia z terapii pedagogicznej

Wykorzystujemy w naszej pracy nowatorskie metody pracy m.in.
Denissona, W. Sherborne, Klanza.
Rozpoznajemy możliwości rozwojowe dziecka i podejmujemy wczesną interwencję.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 162176